Abu Dhabi Intl Medical Svcs

Rotana Mall Bldg, Arabian Gulf St., Khalidiya Area, P.O. Box 35880, United Arab Emirates
02-449-1555 Phone